– Unngå konflikter ved å skrive testament

Vær åpen om hvordan arven etter deg skal fordeles, er rådet fra advokat Pål Sverre Hernæs. Nå kan du delta på «Arven etter deg» – et gratis webinar som gir gode råd om hvordan du skriver testament.

– Det å skrive testament kan være et ubehagelig tema for mange. Noe man kvier seg for og utsetter, på samme måte som ektepakt og samboeravtaler, sier advokat Pål Sverre Hernæs i advokatfirmaet Hjort.

Hernæs har lang erfaring innen arverett og har møtt mennesker på alle sider av et arveoppgjør. Han opplever at et testament skaper forutsigbarhet og forebygger konflikter i familien.

– Mange har tanker om hvordan arven skal fordeles. Da er det viktig å skrive testament, for å etterlate deg arven slik du ønsker. Det kan bidra til å unngå splid og uvennskap i familien. Ofte føles det som en lettelse etter at det er skrevet. Du får løst noe du har tenkt på lenge, og du vet hva som skjer med verdiene dine den dagen du er borte.

Vanlig å gi en gave til en hjertesak

I mange tilfeller har folk en hjertesak de ønsker å gi en gave til – en organisasjon eller et formål som har betydd noe ekstra i livet. 

– Det er relativt vanlig å tilgodese et godt formål i testamentet. For noen kan det være en organisasjon de har jobbet i, andre kan ha fått hjelp selv eller har sett effekten av arbeidet. De ønsker å gi noe tilbake, forteller Hernæs.

For organisasjonene som får en slik gave, har det stor betydning og bidrar til at de kan fortsette arbeidet.

Åpenhet er klokt, men valgfritt

Uansett hva du velger, kan det være lurt å snakke med arvingene dine om hva du ønsker. Det er for øvrig helt opp til den enkelte om man vil være åpen om testamentet sitt. Noen kan ha gode grunner for ikke å fortelle om testasjoner mens de er i live.

– Det er relativt vanlig å tilgodese et godt formål i testamentet. For noen kan det være en organisasjon de har jobbet i, andre kan ha fått hjelp selv eller har sett effekten av arbeidet. De ønsker å gi noe tilbake.

Pål Sverre Hernæs

Advokat

Skriv gjerne en setning i testamentet om bakgrunnen for valget ditt, råder Hernæs. Da er det lettere for de etterlatte å forstå.

– I tillegg er det viktig at testamentet er skrevet på riktig måte, at formkravene er oppfylt. Det må oppbevares på et trygt sted, som den lokale tingretten. Og dersom du er eldre, kan det være lurt å få med en legeerklæring på at du er testamentsfør, det vil si ikke mentalt svekket. Ellers er det greit å gjøre testamentet så enkelt som mulig, for å unngå ulike tolkninger, understreker Hernæs.

Ny arvelov øker pliktdelsarven

Ny arvelov trer i kraft fra 1. januar 2021. Den viktigste endringen er at pliktdelsarven øker fra 1 million kroner til 15 G – Folketrygdens grunnbeløp. Det er i dag omtrent 1,5 millioner kroner. Har du allerede skrevet testament, bør du vurdere å endre det i henhold til ny arvelov, ifølge Hernæs.

– Et testament er positiv for alle involverte. De som arver, vet hva de de får – og de som testamenterer, vet at arven blir fordelt slik de ønsker. Det kan skape forutsigbarhet, trygghet og mindre konflikter i familien.