40 nordmenn mister synet hver eneste dag. Livet blir brått endret. Mange opplever maktesløshet, isolasjon og ensomhet. Mye må læres på nytt. Da er det godt å vite at Blindeforbundet med over 100 års erfaring, er der når synet svikter.

Visste du at cirka 180.000 nordmenn har utfordringer med synet i Norge? Tallet vil øke i tiden fremover.

Vårt mål er at blinde og svaksynte skal ha et godt og selvstendig liv. Blindeforbundet må selv skaffe til veie brorparten av alle midler som kommer nåværende og fremtidige synshemmede til gode. Vi bruker over 1 million kroner hver uke av egne midler til mange ulike aktiviteter.

Givergleden blant nordmenn gjør det mulig for Blindeforbundet å arrangere leire for blinde og svaksynte barn og unge, jobbkarrierekurs, bruk av ny teknologi, kurs i å mestre hverdagen for eldre med dårlig syn, og mye mer. Testamentariske gaver går også til vårt omfattende førerhundarbeid, øyeforskning og forebyggende arbeid.

Din testamentariske gave hjelper oss å hjelpe!

Nettsted: www.blindeforbundet.no

Organisasjonsnummer: 971 038 179

E-post:knut.berntsen@blindeforbundet.no

Telefon: 416 61 036

Knut Kjær Berntsen

Jeg har arbeidet med arv og testamenter i mange år, og har truffet mange engasjerte mennesker, som har valgt å tilgodese vårt arbeid for blinde og svaksynte i sitt testament. Slike gaver gjør det mulig at mange synshemmede får et godt og selvstendig liv.

Om ønskelig, vil Blindeforbundet være behjelpelig med å sette opp et testament. Dette gjør vi vederlagsfritt når Blindeforbundet tilgodeses.

Har du spørsmål omkring arv og testament, er du velkommen å ta kontakt med meg på telefon 416 61 036.