Kirkens Nodhjelp

Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet. Vi gir nødhjelp i katastrofer, jobber langsiktig for utvikling, og arbeider for å fjerne årsaker til fattigdom.

Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig organisasjon for global rettferdighet. Vårt arbeid utføres uten intensjon om å endre menneskers relgiøse tilhørighet. For å sikre effektivitet og skape resultater er Kirkens Nødhjelp medlem av ACT Alliance, som er et nettverk av lokale kirker og organisasjoner som jobber i over 100 land. Vi jobber gjennom lokale partnere fordi disse gjennom sin lokalkunnskap ofte kjenner både utfordringene og løsningene, men trenger kanskje ekstra ressurser for å lykkes.

Kirkens Nødhjelp er avhengig av støtte og gaver for å kunne fortsette å redde og forandre liv. Vi er ydmyke og svært takknemlige for de betydningsfulle gaver vi får fra mennesker som testamenterer verdier til vårt arbeid. Uansett om gaven representerer en stor eller liten del av testamentet, betyr den en uendelig forskjell for hvert enkelt menneske. En testamentarisk gave kan redde liv eller gi et enkeltmenneske, en familie eller et helt lokalsamfunn nye muligheter, og den kan gi ringvirkninger for generasjoner. Etterlat deg en arv som skaper forandring! Sammen redder og forandrer vi liv.

På nettsiden vår finner du mer informasjon om arbeidet vårt og om testamentariske gaver.

Nettsted: www.kirkensnodhjelp.no/arv

Organisasjonsnummer: 951 434 353

E-post: Siv.Holthe.Krogh@nca.no

Telefon:  22 09 27 00 / 480 52 166


Siv Holthe Krogh

Jeg heter Siv og jeg jobber med testamentariske gaver i Kirkens Nødhjelp. Å skrive testament er en viktig måte å verne om dine nære og kjære og det er samtidig også en mulighet til å gi noe til din hjertesak. Jeg er ydmyk og rørt over de betydelige gaver Kirkens Nødhjelp får fra mennesker som testamenterer verdier til vårt arbeid for å redde og forandre liv. Og jeg har sett at det nytter. Arbeidet skaper varig forandring i menneskers liv. Hyggelig om du tar kontakt enten du har spørsmål om testamentariske gaver eller lurer på hvordan Kirkens Nødhjelp arbeider. Ring meg på 480 52 166 eller send en e-post til siv.holthe.krogh@nca.no.

Vennlig hilsen Siv Holthe Krogh