Arven etter deg

Arven etter deg er et gratis informasjonsmøte som ni frivillige organisasjoner står bak. På møtet får du enkel informasjon om det å skrive testament, og hvordan dine hjertesaker kan leve videre gjennom din arv.

Neste arrangement kommer i 2023

https://arvenetterdeg.kg5.no/

Vil du motta invitasjon til neste arrangement? Fyll inn her:

Vil du motta invitasjon til neste arrangement? Fyll inn her:

Kryss av hvis du vil motta invitasjon til neste arrangement i 2023:

Klikk på logoene for mer informasjon om de ni organisasjonene: