Arven etter deg

Å skrive testament kan være en positiv opplevelse, en måte å videreføre de verdiene du har hatt gjennom et langt liv. Samtidig er det mange regler og mye å holde styr på når man oppretter et testament. Men det trenger ikke være vanskelig. Derfor har ni av de største organisasjonene i Norge gått sammen for å holde informasjonsmøter om temaet.

På informasjonsmøtet vil en advokat fra Advokatfirmaet Hjort informere om regler knyttet til arv og testament, og vise hvordan man kan sette opp et testament.  Advokaten har lang erfaring innen arverett, og vil også svare på generelle spørsmål underveis.

Organisasjonene som står bak møtet vil også  være tilstede med egen jurist og kan ta i mot spørsmål om organisasjonens arbeid og vedrørende arv og testament. Det vil også være anledning  til å booke gratis juridisk bistand for å testamentere til din hjertesak.

For det å skrive testament er enklere enn du tror og kan bety mye for dine nærmeste – og sørge for at dine hjertesaker lever videre, også etter at du er borte.

Du kan være trygg på at samtlige organisasjoner som deltar på dette arrangementet vil håndtere testamentsgaver på en profesjonell måte, i henhold til tydelige etiske retningslinjer.

 • Dersom en organisasjon er hovedarving vil organisasjonen håndtere hele dødsboet om det er ønsket.
 • Alle de ni organisasjonene som deltar har advokater tilknyttet seg som er spesialister på arv.
 • Organisasjonene vil alltid følge arvelaters siste vilje – og sørge for at boet gjøres opp slik han/hun har ønsket.
 • Alle de ni organisasjonene er medlem av Innsamlingskontrollen og har strenge krav til hvordan de forvalter midlene de mottar.
Informasjonsmøtet om arv var veldig lærerikt. Når man får kunnskap om loven og mulighetene den gir, er det lettere å planlegge situasjoner som kan by på utfordringer. Terskelen for å snakke om døden og de økonomiske konsekvenser som følger med den kan være tøff, men den eneste måte å få fred i sinnet er å planlegge. Det har jeg gjort, og det var en stor lettelse.
Nicole, 64 år

Arrangementet er et samarbeid mellom disse organisasjonene:

 • Amnesty International
 • Kirkens Nødhjelp
 • Leger Uten Grenser
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norges Blindeforbund
 • Redd Barna
 • Røde Kors
 • SOS-barnebyer
 • UNICEF

Har du noen spørsmål rundt informasjonsmøtet kan du ta kontakt med oss på kontakt@arvenetterdeg.no