Arven etter deg

Å skrive testament kan være en positiv opplevelse, en måte å videreføre de verdiene du har hatt gjennom et langt liv.

Det er mange regler og mye å holde styr på når man oppretter et testament. Det trenger ikke være vanskelig. Derfor har ni av de største organisasjonene i Norge gått sammen for å holde informasjonsmøter i Oslo, Bergen og Trondheim.

Grunnet koronasituasjonen avholdes ikke informasjonsmøtene i byene i år, men vi planlegger i stedet å arrangere et digitalt møte. Mer informasjon om dette kommer så snart som mulig.

På møtet får du informasjon om regler knyttet til arv og testament fra senioradvokat Jacob Lindegaard som har lang erfaring innen arverett. Organisasjonene som står bak møtet kan også kontaktes i etterkant hvis du skulle ha spørsmål vedr. møtet eller ønsker gratis juridisk bistand for å testamentere til din hjertesak.

For det å skrive testament er enklere enn du tror og kan bety mye for dine nærmeste – og sørge for at dine hjertesaker lever videre, også etter at du er borte.

Du kan være trygg på at samtlige organisasjoner som deltar på dette arrangementet vil håndtere testamentsgaver på en profesjonell måte, i henhold til tydelige etiske retningslinjer.

 • Dersom en organisasjon er hovedarving vil organisasjonen håndtere hele dødsboet om det er ønsket.
 • Alle de ni organisasjonene som deltar har advokater tilknyttet seg som er spesialister på arv.
 • Organisasjonene vil alltid følge arvelaters siste vilje – og sørge for at boet gjøres opp slik han/hun har ønsket.
 • Alle de ni organisasjonene er medlem av Innsamlingskontrollen og har strenge krav til hvordan de forvalter midlene de mottar.

Les Nicole sin erfaring etter arrangementet:

«Informasjonsmøtet om arv var veldig lærerikt. Når man får kunnskap om loven og mulighetene den gir, er det lettere å planlegge situasjoner som kan by på utfordringer. Terskelen for å snakke om døden og de økonomiske konsekvenser som følger med den kan være tøff, men den eneste måte å få fred i sinnet er å planlegge. Det har jeg gjort, og det var en stor lettelse.»

– Nicole, 64 år

De ni organisasjonene som står bak dette arrangementet er:

 • Amnesty International
 • Kirkens Nødhjelp
 • Leger Uten Grenser
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norges Blindeforbund
 • Redd Barna
 • Røde Kors
 • SOS-barnebyer
 • UNICEF

Arrangementene er et samarbeid mellom ni ulike organisasjoner.