Rode Kors

Når kriger blusser opp gang på gang og sultkatastrofer stadig vender tilbake, kan nøden virke overveldende. Da er det viktig å vite at det også er mange som hjelper. Vår innsats nytter.

Røde Kors er en humanitær organisasjon hvor arbeidet springer ut av ønsket om å gjøre en medmenneskelig innsats.

Arbeidet vårt baserer seg på frivillig engasjement som organiseres for å kunne nå raskt og effektivt ut til mennesker som trenger hjelp. Vi har lokalforeninger over hele landet, samtidig som organisasjonen er en verdensomspennende bevegelse med et nettverk av frivillige hjelpere.

Røde Kors gjenoppretter kontakten mellom mennesker. Røde Kors´ lastebilsjåfører og ambulansepersonell når frem med mat og hjelp til sultrammede. Røde Kors’ vanningeniører krysser skuddlinjer for å reparere istykkerbombede vannforsyningsanlegg slik at befolkningen skal få rent vann. Dette er mulig fordi du og andre bryr dere og fordi det røde korset beskytter dem som gjør en innsats.

Det er mennesker med behov for hjelp over alt i verden, i Norge også. Her er problemene av en annen art enn i andre land hvor væpnede konflikter eller naturkatastrofer skaper lidelse og nød. Det kan dreie seg om rusproblemer eller vansker med å tilpasse seg et nytt land. Noen går seg bort i påskefjellet, mens mange er ensomme og rett og slett har behov for noen å prate med.

Alle frivillige i Røde Kors gjør en viktig innsats for å hjelpe, og det er det Røde Kors handler om: mennesker som hjelper.

Vi ønsker å takke alle som tilgodeser sine hjertesaker gjennom en testamentarisk gave. Velger du å gi en gave til Røde Kors kan du bestemme om den skal brukes i vårt generelle arbeid eller i et av områdene du brenner for – internasjonalt, nasjonalt eller i ditt eget nærmiljø.

Vi har laget en brosjyre som besvarer de fleste spørsmål rundt det å sette opp et testament.  Ønsker du å bestille brosjyren eller trenger bistand for å sette opp et testamente? Kontakt meg for en uforpliktende samtale på telefon 916 21 942 eller epost siri.antonsen@redcross.no.

Nettsted: www.rodekors.no

Organisasjonsnummer: 864 139 442

E-post: siri.antonsen@redcross.no

Telefon: 916 21 942


Siri Antonsen

Mitt navn er Siri Antonsen og jeg er ansvarlig for arv og testamentariske gaver i Røde Kors.

Kontakt meg gjerne hvis du trenger hjelp eller har spørsmål rundt hvordan du skal sette opp et testamente slik at det blir juridisk riktig.