Hjem Artikler Advokatens råd om testament

Advokatens råd om testament

Å skrive et testament trenger ikke være vanskelig. Her er 4 tips til hvordan du kan gå frem: 

  1.Vær åpen  

For mange gir det en egen ro i sjelen å få skrevet testament. Det å ha tenkt igjennom hvordan eiendeler skal fordeles og gjøres opp, og hvordan alt skal ordnes, oppleves som en lettelse og en trygghet. 

Et klart og tydelig testament kan også gi en trygghet for å unngå ødeleggende arvekrangler blant familie og nærstående. 

 Jacob Winderen Lindegaard er senioradvokat og spesialist i arverett i Kvale Advokatfirma DA. Han har et klart råd: Forsøk å være åpen med dine arvinger om hvordan du ønsker å fordele dine verdier. 

 Da kan du avklare med dem at dette også er i tråd med noe de ønsker, og noe som er gjennomførbart for dem – for eksempel dersom du ønsker å testamentere bort en hytte eller eiendom. 

 Mange har ønsker for eget gravsted og for begravelsen. Dette kan gjerne legges ved testamentet, men husk på at testamentet ofte ikke blir kjent før flere uker etter dødsfallet. Derfor er det viktig at noen nærstående vet om ønskene i tillegg. 

2. Ikke vent for lenge 

Erfaringsmessig er det mange som venter lenge med å skrive testament, forteller Lindegaard. 

– Noen blir minnet om hvor skjørt livet er, enten ved beskjed om alvorlig sykdom for egen del eller blant nærstående. Noen venter for lenge med å skrive testament, og rekker aldri å sette det opp eller mister kognitiv evne. 

3. Kjenn etter hva som er din hjertesak

Det er stadig flere nordmenn som ønsker at deres hjertesak skal leve videre, og som velger å gi bort deler av arven til et veldedig formål.  

Senioradvokat Lindegaard forteller at flere av hans klienter vurderer dette. Det gjelder både barnløse og de som opplever at de har anledning til å gi en gave til en hjertesak i tillegg til arven til barn og nærstående. 

Noen velger å avse et fast beløp. Dersom man heller avser en andel av arven, stor eller liten, er Lindegaards råd at hensikten vil bevares bedre over tid. Beløper endrer sin verdi – 100.000 kr i dag er trolig et helt annet beløp enn det vil være om 30-40 år – mens andeler vil «leve med» verdiutviklingen ellers.

4. Sett deg inn i arvereglene 

 Lindegaard oppfordrer alle til å sette seg inn i arveloven. For noen vil fordelingen som bestemmes i arveloven være tilstrekkelig, slik at det ikke er nødvendig å skrive et testament. Men for andre vil det være viktig å gi en klar fordeling av eiendeler og verdier gjennom testament, i tillegg til at man kanskje ønsker å fordele til flere og andre enn de slektninger arveloven angir. 

Ny arvelov gyldig fra 2021 

Etter mange års utredning og tid til iverksettelse, trådde omsider ny arvelov i kraft fra januar 2021. 

Det aller viktigste med den nye arveloven er imidlertid at den ikke er så veldig annerledes enn den forrige, sier senioradvokat Lindegaard. Prinsipielt følger den de samme linjene, selv om beløpet for pliktdelsarv til barn er blitt justert opp og knyttet til folketrygdens grunnbeløp «G». Samboeres stilling er mer eller mindre uendret i loven. Det betyr blant annet at samboere uten felles barn fremdeles må skrive testament dersom de ønsker å gi hverandre arverett. 

 I den nye arveloven er det imidlertid gitt større adgang til å fordele eiendeler og eiendommer, ved at øvrige arvinger kan kompenseres av den som skal arve dersom verdien av disse eiendelene eller eiendommene er større enn vedkommendes andel av arven. Det krever imidlertid at det er økonomisk gjennomførbart for den som er tiltenkt denne eiendelen eller eiendommen. 

Gratis foredrag: Lær om arveloven og hvordan du kan sette opp testament 

I regi av ni av Norges største idéelle organisasjoner holder Lindegaard foredrag om den nye arveloven og hvordan du kan sette opp testament.  

Vil du vite mer om hvordan du kan skrive testament? Vurderer du selv å gi en gave i arv til en eller flere hjertesaker? Meld deg på gratis informasjonsmøte, 15.februar 2022. 

Les flere beretninger