Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Dette gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Vi er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

En testamentarisk gave til forskning er en gave til fremtidige generasjoner. Du etterlater deg en investering i livene til dem som kommer etter deg. Du setter igjen varige spor ved at du bidrar til ny og bedre behandling for dem som rammes av hjerte- og karsykdom eller demens. Å planlegge for tiden etter deg sikrer at din arv brukes slik du ønsker det.

Du velger selv hvilken sak som står ditt hjerte nærmest.

Ta kontakt med oss på telefon 23 12 00 00 for å vite mer. Vi hjelper deg gjerne!

Nettsted: nasjonalforeningen.no

Organisasjonsnummer: 938 429 863

E-post: post@nasjonalforeningen.no

Telefon: 23 12 00 00

Jon-Richard Haugen
Jon-Richard Haugen

Jeg er både ydmyk og takknemlig for testamentariske gaver vi får til forskningen. Disse gavene gir oss mulighet til å forske fram ny og bedre behandling for dem som rammes av hjerte- og karsykdom eller demens. Du etterlater deg varige spor som gir mennesker både lengre og bedre liv med en slik gave.

Dersom du ønsker å støtte vår forskning med en testamentarisk gave, så hjelper vi deg kostnadsfritt med opprettelse av ditt testamente. Vi har solid erfaring, er lojale og respekterer alle ønsker som fremsettes i testamentet. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg på telefon 23 12 00 00, så hjelper jeg deg mer enn gjerne.