Sos Barnebyer

SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som sørger for omsorg for barn som er alene eller står i fare for å miste omsorg fra voksne. I over 60 år har barn som har mistet omsorgen fra sine foreldre fått et nytt hjem i en SOS-familie. SOS-barnebyers familieprogram styrker utsatte familier slik at de selv kan gi barna god omsorg. Målet er å sikre barns rettigheter og skape varig endring for barn og samfunn. SOS-barnebyer jobber i 134 land verden over inkludert Norge.

Å skrive et testament er å skrive seg inn i liv som skal leve videre. Tilgodeser du SOS-barnebyer med hele eller deler av arven, gjør du det mulig for utsatte barn å skape seg en fremtid. Du kan være trygg på at din gave forvaltes vel. Rådfør deg gjerne med oss om du ønsker å skrive SOS-barnebyer inn i ditt testamente.

Nettsted: www.sos-barnebyer.no

Organisasjonsnummer: 947 571 958

E-post: ragnhild.aarnes@sos-barnebyer.no

Telefon: 908 73 335

Ragnhild Aarnes
Ragnhild Aarnes

Et testamente sikrer at dine eiendeler og midler fordeles slik du ønsker. Testamentariske gaver til SOS-barnebyer vil i sin helhet gi barn verden over et trygt hjem og en bedre fremtid.

Det er ikke vanskelig å skrive testament, men det er noen regler som må følges og kanskje noe det kan være hensiktsmessig å reflektere over først.

Hvis du ønsker du å tilgodese SOS-barnebyers arbeid i ditt testamente, hjelper vi deg kostnadsfritt med opprettelse av ditt testamente.  Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg på telefon 908 73 335.